Kattalashtirish 0%

Axborot tizimning texnik topshirig‘ini ishlab chiqish

Kelgusida ishlab chiqilishi rejalashtirilayotgan axborot tizimning funksiya va vazifalari, uning maqsadlari, blok-sxemasi, tizim arxitekturasi, ma’lumot bazasi, texnik parametlari, tizim modullari, integratsiya masalalari va boshqa tegishli qismlari yoritilgan texnik hujjat ishlab chiqish