Kattalashtirish 0%

Markaz tuzilishi

DIREKTOR
Direktor o'rinbosari
Axborot resurslarini ishlab chiqish va rivojlantirish bo‘limi
Dizayn va multimediya ishlari bo‘limi
Normativ-texnik hujjatlarni ishlab chiqish bo‘limi
Texnik qo‘llab-quvvatlash bo‘limi
Direktor o'rinbosari
Axborot xavfsizligini ta'minlash bo‘limi
Iqtisodiy tahlil va rejalashtirish bo‘limi
Marketing bo‘limi
Ma'muriy-xo‘jalik ta'minoti bo‘limi
Direktor o'rinbosari
Innovatsion faoliyatni rivojlantirish guruhi
Loyihalar bajarilishini nazorat va tahlil qilish bo‘limi
Audit va axborot resurslariningi xuquqiy ekspertizasi xizmatlarini ko‘rsatish bo‘limi
Xodimlarni boshqarish bo‘limi
Buxgalteriya
Yuriskonsult
Ish yuritish va nazorat bo‘limi