Kattalashtirish 0%
AXBOROT TEXNOLOGIYASI. AXBOROT TIZIMINI YARATISH UCHUN TEXNIK TOPSHIRIQ
Ro'yxatga olingan sana: 2018
Raqam: O'z DSt 1987:2018
Fayl hajmi:    
Fayl formati:  
AXBOROT TIZIMLARI. Yaratish bosqichlari.
Ro'yxatga olingan sana: 2018
Raqam: O'z DSt 1986:2018
Fayl hajmi:    
Fayl formati:  
AXBOROT TIZIMLARI YARATILGANIDA HUJJATLARNING TUZILIShI, TUZILIShI VA HUJJATLARINI identifikatsiyalash
Ro'yxatga olingan sana: 2018
Raqam: O'z DSt 1985:2018
Fayl hajmi:    
Fayl formati:  
TIZIMLAR VA DASTURLARNI ISHLAB CHIQISH. FOYDALANUVCHILAR HUJJATLARINING XARIDORLARI VA YETKAZIB BERUVCHILARIGA QO’YILADIGAN TALABLAR
Ro'yxatga olingan sana: 2015
Raqam: O'z DSt ISO/IEC 26512:2015
Fayl hajmi:    
Fayl formati:  
AXBOROT TEXNOLOGIYASI. IDORALARARO INTEGRATSIYA PLATFORMASI. UMUMIY TEXNIK TALABLAR
Ro'yxatga olingan sana: 2014
Raqam: O'z DSt 2864:2014
Fayl hajmi:    
Fayl formati:  
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI Terminlar va ta’riflar
Ro'yxatga olingan sana: 2003
Raqam: O'z DSt 1047:2003
Fayl hajmi:    
Fayl formati: